"Boli glava" (2016)

BORISE

Moram a ne mogu
Moram a ne mogu

ref.
Borise, Borise,
moja kujna treba da se kreči
Borise, Borise,
vaša proba to nemože da se spreči
Borise, Borise,
sada stan mora da se sredi
Borise, Borise,
nema bežanja, ništa ti nevredi

Borise, bori se !
Borise, bori se !

ref.
Borise, Borise,
moja kujna treba da se kreči
Borise, Borise,
vaša proba to nemože da se spreči
Borise, Borise,
sada stan mora da se sredi
Borise, Borise,
nema bežanja, ništa ti nevredi

©+® 2016 Sva autorska i izvodjacka prava zadzavaju (Dare, Francuz) SMF


Copyright SMFband.com - All Rights Reserved.