"Dalje neces moci..." (1995)

DAJ PARE

Na odmoru u skoli pred vratima stoji
zaustavlja svakog dok pare broji
izlaz napolje mora da se plati
bolje daj pare nego bata da mlati

Daj pare
Daj pare
Daj pare
Daj pare

©+® 1995 Sva autorska i izvodjacka prava zadzavaju (Dare, Francuz) SMF


Copyright SMFband.com - All Rights Reserved.